Veranstaltungen 2013


21. März 2013
Arbeitskreis Meeting IT Security
"Single Sign On versus Security"
Ort: BIBB, Robert-Schumann-Platz 3, Bonn

04. Juni 2013
Compliance Day Bertelsmann Gütersloh
Ort: Bertelsmann SE KGaA, Hauptverwaltung, Carl-Bertelsmann-Str. 270, Gütersloh

15. Oktober 2013
Compliance Day Berlin
Ort: Bertelsmann Repräsentanz Berlin, Unter den Linden 1, Berlin